Kobwittube


เข้าชม Clip VDO ทั้งหมดใน Channel ของครูกอบวิทย์บน Youtube คลิกที่นี่ http://www.youtube.com/user/teacherkobwit?feature=mhee#p/u

วีดิทัศน์แนะนำเว็บไซต์ครูกอบวิทย์

แนะนำเว็บไซต์ https://teacherkobwit2010.wordpress.comของครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ เชิญมาเยี่ยมชมกันนะครับ
 

วีดิทัศน์ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ ICT

เป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ICT เป็นเครื่องมือทางปัญญาในการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น word excel powerpoint ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งอบรมโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิดิทัศน์ สัมภาษณ์ออกรายการ Energy UpDate

สัมภาษณ์ออกรายการ Energy Update ทาง สทท.ช่อง 11 ออกอากาศในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า ณ จังหวัดต่างๆในประเทศไทยและ สปป.ลาว จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วิดีทัศน์ ผลงานโครงการ Nonsi 3 S Together

โครงการ Nonsi 3S Together : ริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกันประหยัด ปฏิบัติชีวิตพอเพียง ต้านภัยภาวะโลกร้อน ผลงานของโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยมีครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการค่ายเยาวชนทรู สกัดภัยโลกร้อน และได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2552” ระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเลขาธิการครุสภา ซึ่งได้ออกอากาศในช่องรายการของ TRUE Vision

วิดีทัศน์ สาธิตการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า

กิจกรรมง่ายๆ ที่แสนสนุกสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในการสอนนักเรียนเรื่องการต่อตัวเก็บประจุอย่างถูกต้อง หนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ ที่ มศว ซึ่งครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ได้เรียนรู้จากท่าน ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ ลองนำไปทำดูกันนะครับ

วิดีทัศน์ เพลงกรด-เบส

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง กรดเบส ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการเรียนการสอน ชื่อเพลง “กรด เบส” ของ ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนทรีวิทยา ที่ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจดจำและเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นกรดเบสของสารด้วยกระดาษลิตมัสมากขึ้น

วิดีทัศน์ เพลงลมบก ลมทะเล

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลมบก ลมทะเล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการเรียนการสอน ชื่อเพลง “ลมบก ลมทะเล” ของ ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนทรีวิทยา ที่ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจดจำและเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดลมบก ลมทะเลได้ดียิ่งขึ้น

วิดีทัศน์ กิจกรรมทัศนศึกษา จ.เพชรบุรี

2 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนนนทรีวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล

วิดีทัศน์ กิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง

กิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้านครหลวง จัดโดย ชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนนทรีวิทยา ครูที่ปรึกษา ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

วีดิทัศน์ โครงการศึกษาดูงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

18-20 กุมภาพันธ์ 2554 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี อ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล เป็นผู้จัดโครงการ นำเสนอโดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

วีดิทัศน์ละครบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บานไม่รู้โรย โปรยความดี”

ละครเพื่อการศึกษา บานไม่รู้โรย โปรยความดี ละครบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า อำนวยการแสดงโดย ผอ.เอื้ออำไพ สุวรรณยืน ฝึกซ้อมและกำกับการแสดงโดย คณะครูโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า และแต่งเนื้อร้อง ทำนองเพลงประกอบละครโดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา

วีดิทัศน์พานักเรียนท่องทุ่งทานตะวัน ชลบุรี

บรรยากาศแห่งความประทับใจ ของคุณครูและนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา ที่ไดด้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “ผันสุ่วิถีใหม่ในฐานไทย”บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

วีดิทัศน์กิจกรรม Drama Perfomance เรื่อง The Army

กิจกรรม Drama Perfomance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร Training of the Trainers ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ Asian University โดยแสดงเรื่อง The Army แสดงโดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูศิวพร ไชยพยอม โรงเรียนนทรีวิทยา ครูลัคณา เกล้ากาญจน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และครูศิริกุล สง่าแสง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ ฯ วันที่ 28 เมษายน 2554

วีดิทัศน์การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง structure of a flower

ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฝึกการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง Structure of a flower ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมหลักสูตร Training of the trainers โครงการพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ Asian University ซึ่งเป็นการให้ครุูไทยทดลองสอนสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ อันเป็นเรื่องที่ยาก ทำให้ยังอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็จะพยายามครับ ลองชมดูได้ ขำๆ

วีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ICT Innovation Training Programme for Thai Teachers

วิดีทัศน์นำเสนอกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ICT Innovation Training Programme for Thai Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้แก่ประเทศ­ไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด ระหว่างวันที่ 13 — 22 ธันวาคม 2553 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

วีดิทัศน์บทสัมภาษณ์ความรู้สึกและความประทับใจของตัวแทนข้าราชการไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ ICT INNOVATIONS TRAINING PROGRAM FOR THAI TEACHERS

บทสัมภาษณ์ความรู้สึกและความประทับใจของตัวแทนข้าราชการไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ ICT INNOVATIONS TRAINING PROGRAM FOR THAI TEACHERS ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2553 โดยนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

วิดีทัศน์นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge:TOK)

ในบริบทของโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน และจัดการเรียนรู้ โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีการจัดการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ต่อไป

วิดีทัศน์นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge:TOK)

 ในบริบทของโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเ­รียนมาตรฐานสากล ที่มีการจัดการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ต่­อไป

 

Advertisements
 1. รัตนพันธุ์

  คุณครูกอบวิทย์เก่งจัง สมเป็นครูพันธุ์ใหม่จริง ๆ ค่ะ ชื่นชมค่ะ

 2. เจอกันเมื่อปีสองปีก่อน ก็ว่าสุดยอดแล้วครูคนนี้ ปีนี้สุดยอดกว่าเดิมอีกเป็นกำลังใจให้ครับ ผมก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่เด็กๆจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้นไปอีก

 3. คุณครูกอบวิทย์คะ ช่วย ” อภิปราคำกล่าวที่ว่าภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เยาวชนไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้งาน การติดต่อสื่อสาร จึงส่งผลเสียกับตนเอง และประเทศชาติอย่างไร เยาวชนไทยควรศึกษาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษอย่างไร ” คือหนูอภิปรายไม่ถูกค่ะ ช่วยหนูหน่อยได้ไหมค่ะ ? … ขอบคุณค่ะ (:

 4. อยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้เยอะ ๆ ขอชื่นชม ครอบครัวและโรงเรียนที่อบรมสั่งสอนให้น้องเป็นคนที่หัวก้าวหน้า กล้าคิด กล้าทำแบบนี้ค่ะ

 5. อยากเห็นครูใหม่ๆเป็นแบบนี้เยอะๆค่ะ…ขอชื่นชม..เป็นคนดีอยู่แล้ว..
  โชคดีถูกปลูกฝังจากคนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งๆขึ้นไป…ขอให้สมหวังในสิ่งที่ทำดีทุกอย่างนะค่ะ

 6. สุดยอดจริงๆครูยุคใหม่คนนี้

 1. Pingback: เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: