The evolution of science curriculum in the United States

การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาในอเมริกา เกิดขึ้นจากความต้องการเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง บทเรียนจากจุดอ่อนของการปฏิรูปครั้งแรกในยุคสปุตนิก ถูกนำมาแก้ไขอย่างระมัดระวังในการปฏิรูปครั้งหลัง โดยเน้นความสำคัญที่การพัฒนาครู ทั้งทางด้านองค์ความรู้ ทักษะการสอนและการวัดผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างของหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา เนื่องจากการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้โดยรวดเร็ว แนวนโยบายที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาวะการเมือง การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลกลางรวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้นำ ประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำการปฏิรูปไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา แต่หากประชาชนส่วนใหญ่ขาดศักยภาพที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ย่อมไม่อาจรักษาความเป็นมหาอำนาจไว้ได้ ดังนั้น ผู้นำสหรัฐฯ คนปัจจุบันจึงต้องหาแนวทางพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เบื้องหลังนโยบายด้านการศึกษาทั้งหมดของนายโอบามา คือ การระดมความคิดเห็นจากครู อาจารย์ นักการศึกษาทั่วสหรัฐฯ รวมถึงการดึงผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาเข้ามาร่วมงาน จึงมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าการศึกษาของสหรัฐฯ จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

เมื่อนึกถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้นำของโลก เรามักคิดว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่จากการทดสอบระดับชาติในปัจจุบัน…พบว่าเด็กอเมริกันมีแนวโน้มของคะแนนต่ำลง วิทยาศาสตร์ศึกษาในสหัฐอเมริกามีวิวัฒนาการอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก และจะเป็นแนวทางต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เชิญศึกษาเยี่ยมชมได้ที่นี่ครับ

 

Advertisements

Posted on มิถุนายน 23, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: