แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จ

“การวางแผนในการจัดการเรียนรู้ที่ดี เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้้นกับนักเรียน” ในช่วงนี้คุณครูหลายท่านคงกำลังเตรียมการสำหรับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนหน้า ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ครูเรามักพบ คือ มีโครงการพิเศษของโรงเรียน และนโยบายต่างๆของรัฐบาลมากมายที่โรงเรียนจะต้องขับเคลื่อน โดยให้ครูบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอนของเราสามารถรองรับโครงการพิเศษต่างๆเหล่านี้ และเพื่อไม่ให้ภาระงานของครูมากจนเกินไป สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการจัดทำแผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้รายวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้ครอบคลุม ครบถ้วนและถูกต้อง ผมจึงขอนำเสนอตัวอย่างแผนผังที่ผมได้วิเคราะห์ขึ้น พร้อมทั้งรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้ปรับปรุง ใหม่พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงแก้ไขจากรายวิชา TOK, EE , CAS , GE เป็นรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ : IS) เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์ Word เข้าไปที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/2012/04/27/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1/ ซึ่งจะช่วยให้คุณครูเราก้าวไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ถ้าคุณพร้อม เราจะก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทยครับ

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 

Advertisements

Posted on พฤษภาคม 2, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: