การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PIZA)

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ครูคงมิใช่แค่เพียงการสอนและประเมินผลว่านักเรียนสอบผ่านได้เกรดอะไร เพราะนอกจากการประเมินผลในระดับห้องเรียนโดยครู และการประเมินผลระดับชาติด้วยการสอบ O-Net แล้ว นักเรียนของเรายังต้องเข้ารับการประเมินใน…ระดับนานาชาติด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ผลการสอบของเด็กไทยยังไม่ดีนัก ดังนั้นคงถึงเวลาที่ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแนวข้อสอบ PIZA ด้วย ผมจึงขอนำ Powerpoint นี้มาแบ่งปันเพื่อให้คุณครูวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนัก เข้าใจและเห็นความสำคัญของการสอบ PIZA ตลอดจนได้เห็นแนวทางในการออกข้อสอบ ประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป
เครดิต: สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.
Advertisements

Posted on เมษายน 27, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: