เรียนรู้คู่ ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

           มาเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันเถอะ !

 เกาหลีย้ำศักยภาพ โคลนนิงอีกครั้ง คราวนี้ “แมวเรืองแสง”

เอเอฟพี – นักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้สามารถโคลนนิงแมว โดยใช้โปรตีนเรืองแสงตัดต่อเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เจ้าเหมียวเรืองแสงในที่มืด ทดลองใช้ยีนบางตัวเข้าไปแสดงผล หวังนำไปสู่การโคลนนิงเลียนแบบโรคพันธุกรรมในมนุษย์เพื่อการรักษา
       
       ทีมนักวิจัยจากเกาหลีใต้ นำโดยคอง อิล-กึม (Kong Il-keun) ผู้เชี่ยวชาญด้านโคลนนิงแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติกียอองซัง (Gyeongsang National University) สร้างแมวโคลนนิงได้ 3 ตัว โดยแทรกยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนเรืองแสงสีแดง (red fluorescent protein : RFP) เข้าไปด้วย
       
       แมวเรืองแสงทั้ง 3 เกิดเมื่อเดือน ม.ค. และ ก.พ.ที่ผ่านมา โดยตัวหนึ่งตายตั้งแต่แรกเกิด เหลือรอดอีก 2 ตัวซึ่งเป็นแมวเทอร์คิส แองโกลา (Turkish Angoras) กำลังเติบโต มีน้ำหนัก 3 และ 3.5 กิโลกรัม
       
       พอทั้ง 3 ตัวอยู่ในที่มืด และเมื่อมีลำแสงอัลตราไวโอเล็ตตกกระทบน้องเหมียวทั้ง 3 ก็จะเรืองแสง เชื่อว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่แมวเรืองแสงได้รับการโคลนนิงจนสำเร็จออกมาเป็นตัว
       
       ที่สำคัญความสามารถในการจัดการยีนที่สำคัญๆ ให้มีบทบาทมากขึ้นนั้น จะช่วยพัฒนาวิธีการรักษาโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งนักวิจัยระบุว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจะประยุกต์ให้สามารถสร้างสำเนาหรือโคลนสัตว์ให้เจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันกับที่มนุษย์เป็นได้ นับเป็นความก้าวหน้าเพื่อการศึกษา
       
       “นี่จะช่วยพัฒนาการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด)” คองอธิบายประโยชน์ของการโคลนนิงครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้ำว่า แมวมีโรคทางพันธุกรรมมากถึง 250 ชนิด และมีผลต่อมนุษย์เช่นกัน
       
       นอกจากนี้ คองยังแสดงความหวังว่า เทคโนโลยีเดียวกันนี้จะสามารถโคลนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่าง เสือโคร่ง, เสือดาว หรือแมวป่า
       
       อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมพันธุวิศวกรรมของเกาหลีใต้อยู่ในภาวะซบเซามานาน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากกรณีของ ดร.ฮวาง วู-ซก (Hwang Woo-Suk) ผู้เชี่ยวชาญด้านโคลนนิงสุดยอดของแดนโสมขาว ที่ถูกจับได้ว่าปลอมงานวิจัย ซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นไต่สวนของศาลข้อหาฉ้อโกงและยักยอกงบประมาณของรัฐบาลที่สนับสนุนทุนวิจัยอย่างเต็มที่

ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147764

           จากข่าวนี้

            1.   นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับข่าววิทยาศาสตร์ที่ครูนำมาเสนอ
            2.   นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์โคลนนิ่งมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
            3.   นักเรียนคิดว่า การโคลนนิ่งเป็นเทคโนโลยีด้านใด
          จากนั้น ร่วมกันอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร
           1)  ขั้นความรู้  
                     จุดประสงค์            อธิบายความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพได้
                     คำถาม                  เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร
                     กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หาความหมายและประโยชน์ของ
                                                 เทคโนโลยีชีวภาพ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปแชร์ไว้ใน facebook ของกลุ่มที่ครู
                                                 สร้างขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  
            2)  ขั้นความเข้าใจ  
                     จุดประสงค์           ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ
                     คำถาม                 เทคโนโลยีชีวภาพที่นักเรียนได้จากการสืบค้นมีอะไรบ้าง มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง
                     กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
                                                ต่างๆ และจัดทำ Mind Mapping สรุปประโยชน์ในด้านต่างๆของเทคโนโลยี
                                                ชีวภาพ จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
                                                จำนวน 1 Slide จากนั้นส่งไฟล์โดยแนบไฟล์ไว้ในกลุ่มของ Facebook เพื่อให้
                                                ครูตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับให้นักเรียนทราบ
                                                แล้วให้ save Mind Mapping สรุปประโยชน์ในด้านต่างๆของเทคโนโลยี
                                                ชีวภาพ เป็นไฟล์ภาพ .JPEG  แล้วนำไปภาพแชร์ไว้ใน Facebook ของกลุ่ม
                                                เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน ตลอดจน
                                                แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน      
            3)  ขั้นการประยุกต์ใช้
                     จุดประสงค์           สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
                     คำถาม                 นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง
                     กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันโดยเชื่อมโยงถึงการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลัก                                                  3 ห่วง 2 เงื่อนไข แล้วโพสต์ข้อความลงใน Blog นี้
            4)  ขั้นวิเคราะห์
                    จุดประสงค์            พิจารณาข้อดีและข้อเสีย จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพประเภทต่างๆได้
                    คำถาม                   เทคโนโลยีชีวภาพ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
                     กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                และนำเสนอเป็นตารางเปรียบเทียบ ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                โดยโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นส่งไฟล์โดยแนบไฟล์ไว้ในกลุ่มของ
                                                Facebook ที่ครูสร้างขึ้น

            5) ขั้นประเมินผล และ 6) ขั้นสร้างสรรค์                                                                                                                                                                                                   

                 จุดประสงค์              นักเรียนจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพ โดยโปรแกรม Microsoft  Word

                                                เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพได้
                 คำถาม                     นักเรียนสามารถจัดทำ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพ โดย โปรแกรม Microsoft     

                                                Word   เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ ได้อย่างไร
                                               
                 กิจกรรมการเรียนรู้    แบ่งนักเรียนออกเผป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ให้นักเรียนออกแบบและจัดทำ
                                                จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                โดยโปรแกรม Microsoft  Word เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ จากนั้นส่งไฟล์
                                                โดยแนบไฟล์ไว้ในกลุ่มของ Facebook เพื่อให้ครูได้ตรวจสอบความถูกต้อง
                                                จากนั้นครูนำไฟล์ๆอัพโหลดไว้ใน Slideshare.com แล้วนำไปแชร์ไว้ใน 
                                                Facebook ของกลุ่ม รวมทั้งแสดงไว้ใน Blog ที่ WordPress.com

Advertisements

Posted on มกราคม 30, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 17 ความเห็น.

 1. 1.มีอาหารอุดมสมบูรณ์

  2.ใช้ในการแพทย์รักษาโรค

  3.เพิ่มผลผลิต

 2. ด.ช.สรยุทธ์ ไชยภักดี

  1.กำจัดน้ำเสีย
  2การปลูกข้าว
  3.การทำปุ๋ยหมัก

 3. ด.ช.ณัฐดนัย สาระพัด

  1.กำจัดน้ำเสีย
  2การปลูกข้าว
  3.การทำปุ๋ยหมัก

 4. ด.ช.วสวัตติ์ โชติจำลอง

  1.ใช้ผลิตพลังงานในรูปของเเอลกอฮอล์

  2.การทำปุ๋ยหมัก

  3.การทำยาปฏิชีวนะ

 5. ด.ญ.ธัญญารัตน์ มงคลวัฒนลีา

  นำไปใช้ในการ สิ่งแวดลอมเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย
  เทคโนโลยีชีวภาพกับพลังงาน ได้แก่ การผลิตพลังงานในรูปของ แอลกอฮอล์เชื้อเพลิง

 6. ด.ญ.สายธาร ศรีบุญเรือง

  นำไปใช้ในการ สิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย

 7. ด.ช.พีระพล แซ่โง้ว

  1.ใช้ผลิตพลังงานในรูปของแอลกฮอล์
  2.ใช้ทำปุ๋ยหมัก
  3.ใช้ทำยาปฎิชีวนะ

 8. ณัฐวุฒิ หนูดาษ

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง

  1. การขยายและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  2. การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูปเป็นอาหารหรือยา
  3. กระบวนการที่ใช้แปรรูปปผลผลิตดังกล่าวในระดับโรงงาน
  4. กระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิต เช่น จุลชีพ ในการบำบัดน้ำเสีย และรักษาสภาพแวดล้อม
  5. การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปใช้ประโยชน์ เช่นนำไปทำปุ๋ย

 9. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง

  1. การขยายและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  2. การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูปเป็นอาหารหรือยา
  3. กระบวนการที่ใช้แปรรูปปผลผลิตดังกล่าวในระดับโรงงาน

 10. สาริน บุญธรรม

  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นความรู้ หรือ วิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต หรือ ผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือ มาปรับเปลี่ยน และประยุกต์ เพื่อใช้ประโยชน์
  1.กับการแพทย์
  2.กับอาหาร
  3.กับสิ่งแวดล้อม
  4.กับพลังงาน

 11. ด.ช.ทัศยุ สิบรัมย์

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง

  1. การขยายและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  2. การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูปเป็นอาหารหรือยา
  3. กระบวนการที่ใช้แปรรูปปผลผลิตดังกล่าวในระดับโรงงาน
  4.นำไปใช้ในการ สิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย
  5.กำจัดน้ำเสีย

 12. อิทธิพัฒน์ ประกอบสุข

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง
  1.การผลิตวัคซีน
  2.สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
  3.อุตสาหกรรมการผลิต

 13. เด็กหญิงสุภัทร์ชา สอนสิทธิ์

  นำไปใช้กับสิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้สารเคมิ หรือ การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะหรือน้ำเสีย

 14. ด.ญ.สิริวดี อินทร์จันทร์

  ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน คือ
  1.ใช้ในด้านเกษตรกรใช้ทำปุ๋ยหมักแทนสารเคมี
  2.ใช้ในการซักผ้าแทนผงซักฟอกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
  3.ใช้ในด้านอาหาร
  4.ใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 15. ด.ญ.พรนัชชา

  ประโยชน์ที่ได้รับในชีวิตประจำวัน
  1.การปรับปรุงพืชพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง
  2.กำจัดมูลฝอย ของเสียจากโรงงาน
  3.เป็นปุ๋ยหมัก

 16. ด.ญ. จงดี เริ่มวานิชย์

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง

  -ในการปรุงอาหาร ก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกี่ยวกับเคล็ดวิชาในการทำอาหารให้มีคุณภาพ โดยหันมาใช้สารที่ได้จากธรรมชาติในการแต่งกลิ่น แต่งสี เสริมความกรอบ-นุ่ม ของอาหาร หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีบางชนิดให้มากที่สุด เช่น ผงชูรส ผงกรอบ ผงเปื่อย ผงบอแรกซ์ ขัณฑสกร ดินประสิว สีและกลิ่นสังเคราะห์ ฯลฯ
  -ในการทำความสะอาดซักล้าง หรือการสุขาภิบาลต่างๆ ก็ใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ผงซักฟอก
  -ในการบำบัดรักษาโรคบางชนิดที่ไม่รุนแรง ก็ใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์
  -ในการปลูกพืช ก็ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้สมุนไพรหรือใช้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ในการป้องกันกำจัดโรค แมลงและศัตรูของพืช ฯลฯ
  -ในการเลี้ยงสัตว์ ก็ใช้พืชผักสมุนไพรในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ ใช้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ในการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูของสัตว์ ใช้น้ำหมักชีวภาพในการสุขาภิบาลสัตว์

 17. ด.ญ. จงดี เริ่มวานิชย์

  นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรบ้าง

  -ในการปรุงอาหาร ก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกี่ยวกับเคล็ดวิชาในการทำอาหารให้มีคุณภาพ โดยหันมาใช้สารที่ได้จากธรรมชาติในการแต่งกลิ่น แต่งสี เสริมความกรอบ-นุ่ม ของอาหาร หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีบางชนิดให้มากที่สุด เช่น ผงชูรส ผงกรอบ ผงเปื่อย ผงบอแรกซ์ ขัณฑสกร ดินประสิว สีและกลิ่นสังเคราะห์ ฯลฯ
  -ในการทำความสะอาดซักล้าง หรือการสุขาภิบาลต่างๆ ก็ใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ผงซักฟอก
  -ในการบำบัดรักษาโรคบางชนิดที่ไม่รุนแรง ก็ใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์
  -ในการปลูกพืช ก็ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้สมุนไพรหรือใช้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ในการป้องกันกำจัดโรค แมลงและศัตรูของพืช ฯลฯ
  -ในการเลี้ยงสัตว์ ก็ใช้พืชผักสมุนไพรในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ ใช้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ในการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูของสัตว์ ใช้น้ำหมักชีวภาพในการสุขาภิบาลสัตว์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: