กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา

กิจกรรมที่ 1   ให้นักเรียนศึกษา VDO Clip เรื่อง ขบวนการ 7 R พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้

แล้วอธิบายลงในช่อง Post Comment ว่า 7R มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ   

กิจกรรมที่ 2  ให้นักเรียนเสนอว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา ของเรา มีอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร โดย อธิบายลงในช่อง Post Comment

VDO Clip ตัวอย่าง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

อย่าลืมใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ด้วยนะครับ

Advertisements

Posted on มกราคม 31, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 94 ความเห็น.

 1. ด.ช.ศุภกฤต กีรติวุฒิพร

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
  สาเหตุ นักเรียนทิ้งขยะกันไม่ลงถัง
  วิธีการเเก้ไข ช่วยกันเก็บขยะตามพื่นที่ต่างๆ
  2.มลพิษต่างๆ
  สาเหตุ โรงเรียนนนทรีอยู่ติดกับถนนเลยทำให้มีควันรถเข้ามาภายในโรงเรียนได้ๆ
  วิธีการเเก้ไข ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษต่างๆ
  3.เเม่น้ำเน่าเสีย
  สาเหตุ เกิดจากคนนำสารเคมีต่างๆมาปล่อยลงสู่เเม่น้ำ
  วิธีการเเก้ไข ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยลดสารเคมีต่างๆ

  7R มีดังต่อไปนี้
  1.R1 Reduce ใช้ถุงผ้าเเทนถุงพลาสติก1.1 Ruduce คือการลดปริมาณขยะ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2 Reuse การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาทำใหม่
  3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก
  1.4 Repail การนำสิ่งของที่เสียหายมาซ่อมใช้ใหม่
  1.5 Return คือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่
  1.6 Recycle การนำขยะปแยกโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
  1.7 Reject,Refuse การหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก

 2. ด.ญ. ไอลดา สังข์ทอง

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา.
  1.ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง
  -สาเหตุ นักเรียนขี้เกลียดทิ้ง มีความมักง่าย
  -วิธีแก้ปัญหา ปลูกฝังจิตใจของเด็กนักเรียนให้มีจิตสมนึกและตระหนักถึงโทษของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ให้มากขึ้น
  2.ไม่เก็บจานหลังทานอาหารเสร็จ
  -สาเหตุ มักง่ายและเคยตัว
  -วิธีแก้ปัญหา ควรจัดเวรยามตรวจตามจุดในโรงอาหารและตักเตือน สั่งสอน เพื่อให้จำและความเคยตัวก็จะหายไป
  3.เขียนตามอาคารและโต๊ะเรียน ซึ่งทำให้ห้องเรียนไม่น่าอยู่ สกปรก
  -สาเหตุ ง่วง ไม่สนใจการเรียน อยู่นิ่งไม่ได้
  วิธีแก้ไข้ ให้เด็กช่วยกันทำความสะอาดและคอยเป็นหูเป็นตา และรายงานครูเพื่อสั่งสอนและลงโทษ

  7Rในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  R2 Reuse การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดปริมาณ การใช้ขวด
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของสิ่งที่เสียหายมาใช้ใหม่
  R5 Reture นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก
  R6 Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 3. ด.ช.ฐิติวัสส์ ศิริกุล

  7Rในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง อธิบาย
  R1 Reduce คือ ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  R2 Reuse คือ การนำกับมาใช้ใหม่
  R3 Refill คือ การใช้ของที่เป็นแบบเติมหรือชนิดเติม
  R4 Repair คือ การนำของที่เสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่ได้
  R5 Return คือ การนำของที่ย่อยสลายยากใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีกได้
  R6 Recycle คือ การนำขยะใช้ไม่ได้มาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้
  R7 Reject Refuse คือ เหลี่ยงการใช้ของที่ย่อยสลายได้ยาก

 4. ธนกฤต วิทยาขาว

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา
  1.ปัญหาน้ำเน่า สาเหตุคือ มีคนไปทิ้งขยะลงในน้ำจึงเน่า
  วิธีแก้ไข
  ประชาสัมพันธ์ ให้คนเลิกทิ้งขยะลงน้ำ
  2.ปัญหาทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ
  สาเหตุการเล่นโยนขยะกัน
  วิธีแก้ไข ไม่เล่นโยนขยะควรเดินไปทิ้งดีๆ
  3.ปัญหาทิ้งขยะไม่ถูกที่
  สาเหตุ มีคนทิ้งขยะลงตามทางเดิน
  วิธีแก้ปัญหา ควรทิ้งขยะที่ถังขยะ

 5. ด.ญ.นิรชา ศิริพงษ์

  ปัญหาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียนคือ
  1.ขยะล้นโรงเรียน( มากมาย)
  สาเหตุมาจาก สหกรณ์มีขนมขายมากเกินไป
  วิธีเเก้ปัญหาลดการขายขนมขายเครื่งเขียนให้มากขึ้น
  2.( ซาดิส)ชอบเด็ดต้นหญ้า
  สาเหตุมาจากกิจกรรมในช่วงเช้ามาก
  วิธีเเก้ปัญหา ลดกิจกรรมช่วงเช้า
  3.(ชอบความสบาย) ทิ้งขยะศาลากลางสวน
  สาเหตุมาจาก ไม่รู้จะทิ้งขยะที่ไหน( ทำไงดี)
  วิธีเเก้ปัญหา ตั้งถังขยะบริเวณนั้น
  7R ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีดังนี้
  R1= Reduce การลดขยะ
  R2=Reuse การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
  R3=Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการใช้
  ขวดพลาสติก
  R4=Repair ซ่อมแซมของที่เสียเเล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่
  R5=Rturn นำบรรจุพันธ์ใช้แล้วนำมาใช้อีก
  R6=Recycle กระบวนการนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่าน
  กระบวนการต่างๆ
  R7=Reject หลีกเหลี่ยงและหยุดหยั้งของ
  ย่อยสลายได้ยาก

 6. ด.ช. ฐิติวัสส์ ศิริกุล

  7Rในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  R2 Reuse การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดปริมาณ การใช้ขวด
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของสิ่งที่เสียหายมาใช้ใหม่
  R5 Reture นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก
  R6 Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 7. ด.ญ. ปัทมา จุลศรี

  7R ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
  R1. Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
  R2. Reuse การนำของที่ใช่แล้วมาใช้ใหม่
  R3 .Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการ ใช้ขวดพลาสติก
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของที่เสียสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
  R5 Return การนำบรรจุภัณฑืที่ใช้แล้วไปใช้อีก เช่น ขวดพลาสติก
  R6 Recycle กระบวนการนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

  เพียงปฏิบัติตาม 7R ก็จะทำให้โลกเราดีขึ้นได้

 8. วรัญญู ทองรัตน์

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะลงในบ่อน้ำหน้าตึก3
  สาเหตุ นักเรียนทิ้งขยะกันไม่เป็นที่
  วิธีการเเก้ไข ติดป้ายเตือน
  2.มลพิษต่างๆ
  สาเหตุ โรงเรียนนนทรีอยู่ติดกับถนนและทางด่วนเลยทำให้มีควันรถเข้ามาภายในโรงเรียนได้
  วิธีการเเก้ไข ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษต่างๆ
  3.ฝุ่น
  สาเหตุ รถบรรทุกขนทรายหรือดินและสิ่งต่างๆที่เป็นฝุ่น
  วิธีการเเก้ไข ลดการบรรทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น

  7R มีดังต่อไปนี้
  1.R1 Reduce ใช้ถุงผ้าเเทนถุงพลาสติก

  2 R2 Reuse การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาทำใหม่

  3 R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก

  4 R4 Repail การนำสิ่งของที่เสียหายมาซ่อมใช้ใหม่

  5 R5 Return คือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่

  6 R6 Recycle การนำขยะปแยกโดยผ่านกระบวนการต่างๆ

  7 R7 Reject,Refuse การหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก

 9. ด.ญ.กมลกร พุกกะมาน

  ปัญหาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา
  1. ปัญหาขวดพลาสติก
  สาเหตุ เนื่องจากนักเรียนดื่มนำเเล้วไม่ทิ้งขยะ
  วิธีเเก้ปัญหา รณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่ เเละ ช่วยกันเก็บทิ้งลงขยะ
  2.ปัญหาลืมปิดไฟในห้องเรียน
  สาเหตุ เกิดจากการรีบร้อนเเละลืม
  วิธีเเก้ปัญหา จัดให้นักเรียนตรวจทุกตอนกลางวัน
  3.ปัญหาต้นไม้ลดน้อยลง
  สาเหตุ เกิดจากความซน
  วิธีเเก้ปัญหา ให้นักเรียนช่วยสอดล่องกันดูเเล

 10. ด.ญ.ธิติมา นนทวารี ม.1/12 เลขที่ 16

  R1 Reduce ลดขยะ
  R2 Reuse นำมาใช้ใหม่หรือซ้ำ
  R3 Refill ใช้สินค้าแบบเติม
  R4 Repair ซ่อมแซมสิ่งของที่สามารถซ่อมได้
  R5 Return นำภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้มาใช้อีก
  R6 Recycle นำมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject ไม่ใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

  1.ปัญหาด้านการจราจรหน้าโรงเรียนหนาแน่น
  สาเหตุ นักเรียนเพิ่มขึ้น
  การแก้ปัญหา ควรมีตำรวจจราจรคอยควบคุม

  2.ปัญหาของโรงเรียน คือ มีขยะทุกที่ตามต้นไม้ พุ่มไม้ และในห้องเรียน
  สาเหตุ เด็กมักง่าย เห็นแก่ตัว และถังขยะอยู่ไกล
  การแก้ปัญหา เพิ่มจำนวนถังขยะตามที่ต่างๆ และปลูกจิตสำนึกว่าขยะสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไร

  3.ปัญหาพลาสติก
  สาเหตุ ใช้ขวดพลาสติกแล้วทิ้งไม่เป็นทาง ไม่รีไซเคิล
  การแก้ปัญหา ควรตั้งชมรมเกี่ยวกับเรื่องนี้

 11. ด.ญ.พรนภา ตีรถะวรวรรณ

  7Rมีอะไรบ้าง?????
  R1 Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  R2 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

 12. ด.ญ.เสาวลักษณ์ เคระนันท์

  7R มีอะไรบ้าง
  R1 ลดการเพิ่มปริมาณขยะ เช่น การนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก
  R2 นำสิ่งที่ใช้แล้วกับมาใช้ใหม่
  R3 ซ่อมแซมของที่เสียแล้วนำมาใช้ใหม่
  R4 นำขวดที่ใช้แล้วกับมาใช้ใหม่
  R5 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก
  R6 ใช้ผลิตภัณฑ์เติม
  R7 นำขยะไปผ่านกระบวนการ

 13. ธนกฤต วิทยาขาว

  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  R2 Reuse การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดปริมาณ การใช้ขวด
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของสิ่งที่เสียหายมาใช้ใหม่
  R5 Reture นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก
  R6 Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 14. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง

  ปัญหาของโรงเรียนคือ มีขยะทุกที่ในโรงเรียน
  สาเหตุคือ เนื่องจากนักเรียนกินอาหารเเล้วไม่นำไปทิ้งที่ถังขยะ
  วิธีเเก้ปัญหา ช่วยกันนำขยะไปทิ้งในถังขยะเเละรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ
  ปัญหาคือลืมปิดไฟ
  สาเหตุคือรีบร้อน
  วิธีเเก้ปัญหา ฬห้นักเรียนตรวจตราทุกคาบ
  ปัญหาคือปัญหามลพิษทางอากาศ
  สาเหตุคือมีรถจำนวนมากวิ่งผ่านโรงเรียน
  วิธีเเก้ปัญหา ปลูกต้นไม้

 15. ด.ช.ณัฐภัทร์ พิทักษ์วงศ์

  1 ) 7R มีอะไรบ้าง
  1.1R= ลดของที่ทำจากพลาสติก เช่น ใช่ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2.2R= นำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  3.3R= ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  4.4R= ซ่อมแซมของที่พอใช้ได้
  5.5R= สิ่งที่ย่อยสลายยากนำมาใช้เรื่อย ๆ
  6.6R= การนำขยะที่ใช้เเล้วมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ
  7.7R= หลีกเลี่ยงของที่ทำจากโฟม พลาสติก

  2 ) ปัญหาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียนมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมบอกวิธีแก้ไข
  1.ปัญหาขยะ เกิดจากการที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มีถังขยะจ.ไม่ยอมทิ้ง
  การแก้ไข ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะให้เรียบร้อย
  2.ปัญหานักเรียนเดินเหยียบต้นไม้ เกิดจากการนักเรียนไปทำลายต้นไม้ จึงทำให้ต้นไม้มีจำนวนลดลง และต้นไม้ตายมากขึ้น
  แนวทางการแก้ไข ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ และห้ามให้นร.ข้ามต้นไม้
  3.ปัญหาขยะในลำคลอง เกิดจากการที่ชาวบ้านนำขยะเสียและอันตรายมาทิ้งลงลำน้ำลำคลอง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย
  แนวทางการแก้ไข ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและเก้บขยะตามแม่น้ำมา

 16. ด.ช.ณัฐกานต์ สวัสดิศรี

  1) 7R พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คือ
  -R1=Reduce ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  -R2=Revse นำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  -R3=Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก
  -R4=Repair นำสิ่งของที่ใช้แล้วชำรุดนำมาซ่อมแซมแล้วใช้ได้
  -R5=Return นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้อีก เช่น ขวดพลาสติก
  -R6=Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  -R7=Reject,Refuse หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและถุงพลาสติก
  2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
  1.ปัญหานักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง วิธีแก่ไขปัญหา ทิ้งขยะให้ลงถังและช่วยกันเก็บขยะ
  2.ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการที่รถวิ่งผ่าน
  วิธีการแก้ไขปัญหา ช่วยกันปลูกต้นไม้จะได้ดูดมลพิษให้เรา
  3.ปัญหานักเรียนดึงต้นหญ้าในโรงเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา ดูแลรักษาหญ้า ไม่ดึง

 17. ด.ญ.ณัฐมนต์ น้อยเอ้ย

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน คือ
  1.นักเรียนทิ่งขยะไม่ถูกที่
  แก้ปัญหา นำถังขยะไปไว้ตามโต๊ะและจุดอื่นๆ
  2.ไม่ปิดน้ำ-ปิดไฟหลังใช้เสร๊จ
  แก้ไขปัญหา เมื่อเห็นน้ำหรือไฟไม่ได้ปิดก็เข้าไปปิดให้
  3.การทิ้งขยะในน้ำคลอง
  แก้ปัญหา นำขยะไปทิ้งในถังขยะ
  R7ทำอะไรบ้าง
  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะเช่นการใช้ถุง ผ้าแทนถุงพลาสติก
  R2 Reuse การนำของที่ใช่แล้วมาใช้ใหม่
  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการ ใช้ขวดพลาสติก
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของที่เสียกลับมาใช้ใหม่ได้
  R5 Return การนำบรรจุภัณฑืที่ใช้แล้วไปใช้อีก
  R6 Recycle กระบวนการนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 18. ด.ช. เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา
  1. ปัญหาทิ้งขยะไม่ลงถัง
  สาเหตุ เกิดจากความมักง่ายของนักเรียน
  วิธีแก้ปัญหา รงรณค์ให้นร.ที่เห็นขยะเก็บขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะ
  2. ปัญหานร.ถ่มนำลายไม่ถูกที่
  สาเหตุ เกิดจากความอยากแกล้งเพื่อน
  วิธีแก้ปัญหา รงรณค์ให้นร.ทราบถึงโรคที่มาจากนำลาย
  3. ปัญหานร.ไม่เก็บจานอาหาร
  สาเหตุ เกิดจากความมักง่ายของนักเรียน
  วิธีแก้ปัญหา ช่วยเก็บจานอาหารให้เพื่อน

 19. ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขผล

  R7มีดังนี้
  R1.Reduce คือ การลดปริมาณการใช้ขยะเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  R2.Reuse คือ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
  R3.Refill คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการ ใช้ขวดพลาสติก
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของที่เสียกลับมาใช้ใหม่ได้
  R5 Return การนำบรรจุภัณฑืที่ใช้แล้วไปใช้อีก
  R6 Recycle กระบวนการนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 20. ด.ช.ฐิติวัสส์ ศิริกุล

  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ
  R2 Reuse การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดปริมาณ การใช้ขวด
  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของสิ่งที่เสียหายมาใช้ใหม่
  R5 Reture นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก
  R6 Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 21. ด.ช.เสกสรรค์ ชุกุลวรวิทย์

  7R มีอะไรบ้าง ?
  R1 Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  R2 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

 22. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง

  7R มีอะไรบ้าง ?
  R1 Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  R2 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

 23. วสุ สหวิชญกุล

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะ
  นักเรียนกินอาหารเเล้วไม่นำไปทิ้ง
  ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะให้เรียบร้อย
  2.ลืมปิดไฟในห้องเรียน
  เกิดจากการลืม
  ให้นักเรียนตรวจทุกตอนกลางวัน
  3.ขยะในลำคลอง เกิดจากการที่นำขยะเสียมาทิ้งลงน้าคลอง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย
  ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและเก้บขยะตามแม่น้ำ

 24. กมลกร พุกกะมาน

  7R คือ
  R1 ♥Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  R2 ♥Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 ♥Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 ♥Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 ♥Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 ♥Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 ♥Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

 25. ด.ย.อาริดา ฝาระมี

  7R มี….
  R1 Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ และลดปริมาณขยะ
  R2 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  1.อาคารเรียนสกปรก
  สาเหตุ นักเรียนบางคนนำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
  วิธีแก้ไข ควรทำโทษนักเรียนที่นำอาหารไปรับประทานและควรช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน
  2.ขยะเกลื่อนกลาด
  สาเหตุ นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่
  วิธีแก้ไข ทุกคนควรทิ้งขยะให้เป็นที่
  3.น้ำเน่าเสีย
  สาเหตุ ทิ้งขยะลงบ่อน้ำ
  วิธีแก้ไข ทิ้งขยะให้ถูกที่

 26. ด.ญ.อัจฉรา มาสวัสดิ์

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาย ในโรงเรียน
  1.สาเหตุ คือ ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด เช่น ทิ้งลงในบ่อน้ำ
  วิธีแก้ไข คือ ตั้งกลุ่มตาวิเศษ(โรงเรียนเก่าหนูมีค่ะ)เพื่อคอยจับตาดูว่าใครทิ้งอะไรที่ไหน
  2สาเหตุ คือ ปิดน้ำปิดไฟ
  วิธีแก้ไข คือ ไม่เปิดน้ำ เปิดไฟทิ้งไว้ เพราะ การใช้พลังงานมากจะทำให้โลกร้อน
  3.สเหตุ คือ รับประทานอาหารเสร้จแล้วไม่เก็บจาน
  วิธีแก้ไข คือ ควรบังคับให้นักเรียนเก็บจาน ไม่วางเกลื่อนกลาด และจะได้ไม่เปลืองพลังงานคุณป้าคุณลุงด้วย

 27. ด.ญ.ชญานิศ ทองเนื้อนวล

  ปัญหารใน ร.รนนทรี
  ปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่
  สาเหตุ น.ร มักง่าย
  การแก้ปัญหา ช่วยกันเก็บขยะ เมื่อน.รเห็น
  ปัญหามลพิษ
  สาเหตุร.รอยู่ใกล้กับถนนเลยมีควันรถเข้ามามากมาย
  การแก้ไขปัญหา ปลูกต้นไม้ให้มาก
  ปัญหารัปประทานข้าวแล้วไม่เก็บจาน
  สาเหตุ ขี้เกียจเก็บเลยวางไว้ที่โต๊ะ
  การแก้ไขปัญหา รัปประทานแล้วเก็บเลย

  7Rมีอะไรบ้าง
  R1 Reduce ลดขยะ
  R2 Reuse นำมาใช้ใหม่หรือซ้ำ
  R3 Refill ใช้สินค้าแบบเติม
  R4 Repair ซ่อมแซมสิ่งของที่สามารถซ่อมได้
  R5 Return นำภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้มาใช้อีก
  R6 Recycle นำมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject ไม่ใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

 28. ด.ญ. นิรชา ศิริพงษ์

  -เปิบนรก”แหนมค่าง-หมีร้า”
  -คนเอาเนื้อสัตว์ป่ามาแปรรูปถนอมอาหาร แล้วขายกันทั่วไปตามตลาดยามเช้า
  -สัตว์ป่าสูญพันธุ์

 29. สวัสดีครับ ผมชื่อด.ช.เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์
  ชื่อเล่นชื่อ โอ๊ต เลขที่ 10 คติประจำใจ คือ
  ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นต่อไป
  สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา

 30. ด.ญ.ศิริพัฒน์ พันระแหง ม.1/12

  R7มีอะไรบ้าง
  1.R1 Reduce ใช้ถุงผ้าเเทนถุงพลาสติก

  2 R2 Reuse การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาทำใหม่

  3 R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก

  4 R4 Repail การนำสิ่งของที่เสียหายมาซ่อมใช้ใหม่

  5 R5 Return คือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่

  6 R6 Recycle การนำขยะปแยกโดยผ่านกระบวนการ

  7 R7 Reject,Refuse การหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีทยา
  1.ไม่ปิดน้ำ-ไฟ
  แก้ปัญหา เตือนคนที่ไม่ปิดหรือปิดเอง
  2.ทิ้งขยะไม่ถูกที่
  แก้ปัญหา รงรณค์ให้ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง
  3.ทิ้งขยะลงน้ำ
  แก้ปัญหา จดชื่อคนที่ทิ้งไปส่งครูแล้วให้ครูลงโทษ

 31. ด.ญ.ชิษณุชา นิลทิม

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนนทรีวิทยา

  1. ทิ้งขยะไม่เป็นที่

  การแก้ปัญหา ติดป้ายเตือน หรือแนะนำ

  2. ปัญหามลพิษทางอากาศ

  การแก้ปัญหา ช่วยกันปลูกต้นไม้
  7R คือ

  R1 Reduce ลดการเพิ่มปริมาณขยะ

  R2 Reuse การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

  R3 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดปริมาณ การใช้ขวด

  R4 Repair การซ่อมแซมให้ของสิ่งที่เสียหายมาใช้ใหม่

  R5 Reture นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก

  R6 Recycle นำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ

  R7 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่ย่อยสลายยาก

 32. ด.ญ.อัจฉรา มาสวัสดิ์

  ปัญหาภาวะโลกร้อน
  1.ใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช้ถุงผ้าและไม่ใช้การReduce
  2.เกิดจากก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3.ไม้ใช้วิธีการ 7R คือ
  R1 Reuse การนำของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ และลดปริมาณขยะ
  R2 Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
  R3 Repair การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้
  R4 Return การนำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่
  R5 Recycle การนำขยะมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R6 Reduce การลดปริมาณขยะ
  R7 Reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก
  (ครูขาหนูไม่รู้ว่าครูให้ทำยังไงเพราะตอนเซ็คงานที่ห้อง ICT มันครบแล้วแต่พอเมื่อวานไม่มีไม่รู้ว่าทำยังไง ครูอย่าว่านะคะ

 33. ด.ญ.ศิริพัฒน์ พันระแหง

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  1.ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด เช่น ทิ้งลงในบ่อน้ำ
  2.มีควันรถมาก
  3.ตัดไม้ทำลายป่า

  (ครูขาหนูไม่รู้ว่าครูให้ทำยังไงเพราะตอนเซ็คงานที่ห้อง ICT มันครบแล้วแต่พอเมื่อวานไม่มีไม่รู้ว่าทำยังไง ครูอย่าว่านะคะ

 34. กาญจนา เหล่าพร

  7Rมีอะไรบ้าง

  R1 Reduce ลดขยะ
  R2 Reuse นำมาใช้ใหม่หรือซ้ำ
  R3 Refill ใช้สินค้าแบบเติม
  R4 Repair ซ่อมแซมสิ่งของที่สามารถซ่อมได้
  R5 Return นำภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้มาใช้อีก
  R6 Recycle นำมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
  R7 Reject ไม่ใช้สิ่งที่ย่อยสลายยาก

  …♥ ♥ ♥ ♥…

 35. กาญจนา เหล่าพร

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
  สาเหตุ นักเรียนทิ้งขยะกันไม่ลงถัง
  วิธีการเเก้ไข ช่วยกันเก็บขยะตามพื่นที่ต่างๆ
  2.มลพิษต่างๆ
  สาเหตุ โรงเรียนนนทรีอยู่ติดกับถนนเลยทำให้มีควันรถเข้ามาภายในโรงเรียนได้ๆ
  วิธีการเเก้ไข ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษต่างๆ
  3.เเม่น้ำเน่าเสีย
  สาเหตุ เกิดจากคนนำสารเคมีต่างๆมาปล่อยลงสู่เเม่น้ำ
  วิธีการเเก้ไข ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยลดสารเคมีต่างๆ

 36. กาญจนา เหล่าพร

  สวัสดีค่ะ ! หนู
  ชื่อ ด.ญ.กาญจนา เหล่าพร ม.1/12 เลขที่ 13

  ชื่อเล่น โบว์ อายุ 13

  คติประจำใจคือ ไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทำ ค่ะ..♥♥

 37. เสาวลักษณ์ เคระนันท์

  สวัสดี ค่ะ …….

  หนู ชื่อ ด.ญ.เสาวลักษณ์ เคระนันท์ ค่า 55+
  เล่น ๆ น้ำ อายุ 13 ปี ม.1/12 เลขที่ 22
  ค่ะ
  คติประจำใจ เกิดมาหน้าตาดี เลือกได้ทุกอย่าง อ่ะ นะ

 38. เสาวลักษณ์ เคระนันท์

  ปัญหา เฮ้ย ยะ 555+

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะ
  นักเรียนกินอาหารเเล้วไม่นำไปทิ้ง
  ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะให้เรียบร้อย
  2.ลืมปิดไฟในห้องเรียน
  เกิดจากการลืม
  ให้นักเรียนตรวจทุกตอนกลางวัน
  3.ขยะในลำคลอง เกิดจากการที่นำขยะเสียมาทิ้งลงน้าคลอง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย
  ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและเก้บขยะตามแม่น้ำ

  ส่งๆๆๆๆๆ ค่ะ

 39. ด.ญ. สิรินดา นกลอย

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
  1.การทิ้งขยะไม่ทิ้งตรงถังขยะเลยทำให้ขยะเกลื่อนกลาด
  2.เวลาลงไปพักรับประทานอาหารนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปิดไฟ

 40. แง่ม ได้ความรู้ แต่ผมเข้าเว็ปผิดอ่ะแต่ได้ความรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: