กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.1 วันที่ 24 มกราคม 2554

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มาแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติกันบ้าง

สำหรับกิจกรรมในการเรียนครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังนี้

ให้นักเรียนโพสต์ข้อความ ตามคำถามต่อไปนี้ลงในช่อง Post comment ด้านล่าง

1) สาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร

2) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร

เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ด้วย

2. ให้นักเรียนใช้ Microsoft powerpoint ในการจัดทำเรื่อง วิธีช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม save เป็นไฟล์ jpg แล้วโพสต์ภาพลงในกระดานข้อความใน Facebook ของครู

Advertisements

Posted on มกราคม 24, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 63 ความเห็น.

 1. ด.ญ. นิรชา ศิริพงษ์

  1.สาเหตของภาวะโลกร้อนคือ
  เกิดจากก๊าซต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนหลังคากระจกของโลก ป้องกันมิให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกสะท้อนกลับออกไปได้หมด
  2.ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร
  ทําให้เกิดคลื่นสึนามิ,แผ่นดินไหว,พายุ,อากาศเปลี่ยนแปลง,น้ำแข็งขั้วโลกละลาย,นำท่วมเกิด

 2. กมลกร พุกกะมาน

  1. สาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้แก่
  ♠มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจำนวนมาก
  ♥ ป่าไม้ถูกตัดทำลายต้นไม่ที่แลกเปลียนก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลง
  ☺ มีก๊าสเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ
  2. ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกดังนี้
  แผ่นดินไหว ♥ ภูเขาไฟระเบิด
  ◘ คลื่นสึนามิ ♥น้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  ○ พายุทอร์นาโด♥ แห้งแล้ง
  ♣น้ำในทะเลหรือมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
  ☻ น้ำท่วม♥ โรคระบาดชนิดใหม่
  ♥เกิดปัญหาสุขภาพ♥สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

 3. ด.ญ. ปัทมา จุลศรี

  สาเหตุของภาวะโลกร้อน
  – ป่าไม้ถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมาก และต้นไม้ที่แลกเปลียนก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลง
  – มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป
  – มีการเผาผลานของเชื้อเพลิง
  – มีก๊าสเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ
  ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกดังนี้
  – ภูเขาไฟระเบิด
  – สึนามิ
  – ทอร์นาโด
  – ปัญหาสุขภาพ
  – สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  – น้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  – น้ำท่วม
  – เกิดความแห้งแล้ง
  – โรคระบาดชนิดใหม่
  – แผ่นดินไหว
  – เกิดไฟป่า

 4. ด.ญ.อาริดา ฝาระมี ม.1/12 เลขที่24

  ภาวะโลกร้อน หมายถึง ความเพิ่มขึ้นของอุณหภมิโดยเฉลี่ยจากอากาศและน้ำบนพื้นผิวโลกและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
  ภาวะโลกร้อนเกิดจาก
  -มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น
  -มีก๊าซเรือนกระจกมาก
  -การเผ่าผลาญจากเชื้อเพลิง น้ำมัน
  -การตัดไม้ทำลายป่าและการทำเหมืองแร่
  ผลกระทบ
  -ทำให้เกิดภัยทางน้ำคือคลื่นสึนามิ
  -เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
  -ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  -เกิดไฟป่า

  ภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้น ถ้าหากมนุษย์ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วใครจะมารับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่ะค่ะ
  อยากให้ทุกคนช่วยกันค่ะ “กันไว้ดีกว่าแก้”นะค่ะ

 5. ด.ญ.ชญานิศ ทองเนื้อนวล

  1. สาเหตุของภาวะโลกร้อน เกิดจาก???!!!
  -มีก๊าซเรือนกระจกอยู่มาก
  -เกษตรกรรมเหมืองแร่
  2. ผลกระทบต่อโลก
  -ภูเขาไฟระเบิด
  -ไฟป่า
  -คลื่นซึนามิ
  -นำท่วม
  -พายุ
  -แผ่นดินไหว
  -นำแข็งละลาย

 6. ธนกฤต วิทยาขาว

  1. สาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้แก่
  – มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป
  – มนุษย์เป็นตัวเพิ่มแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์
  – มีการเผาผลานของเชื้อเพลิง
  2. ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกดังนี้
  – คลื่นยักษ์สึนามิ น้ำแข็งละลาย
  – แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

 7. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง

  1. สาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้เเก่
  มีเเก๊สเรือนกระจกมาก
  มีการเผาผลานของเชื้อเพลิง
  2. ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกดังนี้
  เเผ่นดินไหว
  คลื่นยักษ์สึนามิ
  น้ำแข็งละลาย

 8. ด.ช.ศุภกฤต กีรติวุฒิพร

  1. สาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้แก่
  * มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป
  * มนุษย์เป็นตัวเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  * มีการเผาผลานของเชื้อเพลิงจำนวนมาก
  2. ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกดังนี้
  * คลื่นยักษ์สึนามิ
  * น้ำแข็งละลาย
  * แผ่นดินไหว
  * ภูเขาไฟระเบิด

 9. 1) สาเหตุภาวะโลกร้อน เกิดจากอะไร
  -มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากในชั้นบรรยากาศ ที่มาจากการเผาผลาญของเชื้อเพลิง
  -มีก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศ
  -ป่าไม้ถูกทำลาย
  2) ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้าง
  -ทำให้เกิดเคลื่อนสึนามิ ไฟป่า น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด
  -ทำให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  -ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

 10. ด.ญ.ธิติมา นนทวารี

  สาเหตุของภาวะโลกร้อน
  -มีCO2เพิ่มมากขึ้น
  -มนุษย์เพิ่มประชากรมากขึ้น
  -มนุษย์มักง่าย
  ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบอย่างไรต่อโลก
  -อุณหภูมิสูงขึ้น
  -ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เพราะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  -ฤดูกาลผิดแปลก

 11. ด.ช.เสกสรรค์ ชุกุลวรวิทย์

  สาเหตุภาวะโลกร้อน เกิดจากอะไร
  -มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากในชั้นบรรยากาศ ที่มาจากการเผาผลาญของเชื้อเพลิง
  -มีก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศ
  -ป่าไม้ถูกทำลาย
  ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้าง
  -ทำให้เกิดเคลื่อนสึนามิ ไฟป่า น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด
  -ทำให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  -ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  ด.ช.เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์ ม.1/12 เลขที่ 10

 12. ด.ญ.ณัฐมนต์ น้อยเอ้ย

  1.สาเหตุของภาวะโลกร้อน เกิดจากอะไร
  – มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น
  -มีก๊าซเรือนกระจกมาก
  -ที่มาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาจาก การเผาผลาญเชื้อเพลิง การตัดต้นไม้เกษตรกรรมเหมืองเเร่
  2. ภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้าง
  -เเผ่นดินไหว
  -ภูเขาไฟระเบิด
  -คลื่นสึนามิ
  -ไฟป่า
  -พายุทอร์นาโด
  -น้ำท่วม

 13. ด.ญ.ชิษณุชา นิลทิม

  สาเหตุภาวะโลกร้อน เกิดจากอะไร

  – ป่าไม้ถูกทำลาย

  – มีก๊าชเรือนกระจกอยู่เป็นจำนวนมาก

  – มีการเผาผลาญของเชื้อเพลิง

  ภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้าง

  – เเผ่นดินไหว

  – ภูเขาไฟระเบิด

  – คลื่นสึนามิ

  – ไฟป่า

  – พายุทอร์นาโด

  – น้ำท่วม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: