มาเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์ (fossils)กันเถอะ !

        ฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์  คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่ในหิน หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหิน การเกิดซากดึกดำบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสำคัญสองประการ คือโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้ และเปลือกหอย เป็นต้น จะเหลืออยู่เป็นซาก ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นซากดึกดำบรรพ์ด้วยกระบวนการสองอย่าง คือ การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ธาตุเข้าแทนที่ซากอย่างรวดเร็ว


       โดยทั่วไปซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบจะมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอย (trace fossils) หมายถึง  ซากที่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่   ณ บริเวณนั้นกับซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรูปร่าง (body fossils) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก   ซากดึกดำบรรพ์ของพืช   ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง

       ซากดึกดำบรรพ์  สามารถพบได้ตามชั้นหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาหาอายุสัมบูรณ์แล้ว ยังสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตของบริเวณที่พบ  ซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถนำมาเป็นดัชนีบอกอายุได้แน่นอนควรเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างชัดเจนในแต่ละช่วงอายุ  มีอายุสั้น และสูญพันธุ์เร็ว

Advertisements

Posted on มีนาคม 30, 2010, in การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ว32101. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ดีมากๆ เลยนะคะ ได้เนื้อหาสาระมากมาย ทำได้ดีมากๆ สำหรับในระยะเวลาสั้น ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: