บันทึกเทปตัวอย่างการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแบบสังเกตการสอนที่จะใช้ศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ สสวท.

ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บันทึกเทปตัวอย่างการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแบบสังเกตการสอนที่จะใช้ศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทวีดีทัศน์ตัวอย่างการสอนเรื่อง_สารละลาย

ตัวอย่างที่1 Chalk and talk เรื่องสารละลาย

ตัวอย่างที่2 Guided inquiry เรื่องสมบัติการละลายของสาร

ตัวอย่างที่3 Open Inquiry เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการละลาย

Advertisements

Posted on มีนาคม 30, 2010, in การสอนวิทยาศาสตร์, การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และผลงานดีเด่น, วิทยาศาสตร์ ม.1 ว21101. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: