โทรทัศน์ครู


  

สกู๊ปแนะนำรายการครูมืออาชีพ ตอน “ครูหัดบิน” ของครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ แห่งโรงเรียนนนทรีวิทยา ครูหนุ่มไฟแรงที่แม้จะเคยท้อแต่ไม่เคยยอมถอยให้อุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางความมุ่งมั่นที่จะ “เป็นครูแนวใหม่” ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ รายการ “ครูมืออาชีพ” ตอน “ครูหัดบิน” เสาร์ที่ 10 ก.ย. 15.30-16.00 น. ทาง Thai PBS

รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน เสนอเรื่องราวของ ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ คุณครูวิทยาศาสตร์ ม.1 แห่งโรงเรียนนนทรีวิทยา แสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์  เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุกจึงได้เริ่มต้นขึ้น ชมเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ออกอากาศทาง Thai PBS เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร ชั้น ม.1 ในการถ่ายทำรายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

ติดตามชมรายการครูมืออาชีพย้อนหลัง ตอน ครูหัดบิน โดย ครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ในเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครู ได้ที่ http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=2027

อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตครู  ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ” 

นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์ 

                   หากเป้าหมาย ในชีวิตของเราคือการเป็น “ครู” แล้วเป้าหมายในการเป็นครูของเรา คืออะไร หลายๆครั้งเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า ฉันอยากเป็นครู และตอนนี้ฉันก็ได้เป็นครูเต็มตัวแล้ว แล้วฉันจะเป็นครูแบบใด  จะเป็นครูที่ดีได้อย่างไร และจะเป็นครูที่เรียกว่า “ครูมืออาชีพ” ได้อย่างไร คำถามเหล่านี้คือสิ่งที่พยายามถามตัวเองอยู่เสมอ และพยายามที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้น แม้การเรียนศึกษาศาสตร์มาในระดับปริญญาตรี จะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การศึกษาและการสอน ตลอดจนศาสตร์ต่างๆ ตามวิชาเอก แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือ “ประสบการณ์” ที่คนเป็นครูต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนและเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากแบบอย่างของครูที่ดี ดังคำกล่าวที่ว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” เคยลองพยายามหาคำตอบด้วยตนเอง ลองนึกย้อนไปถึงประสบการณ์จากที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อน นึกถึงครูที่สอนเรามา ครูที่เราชอบ เรียนแล้วเข้าใจ สอนสนุกสนาน ว่าท่านสอนอย่างไรให้ “โดนใจนักเรียน” ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อหาแบบอย่างของครูมืออาชีพให้กับตนเอง  แต่แล้วอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตความเป็นครูก็มาถึง เมื่อได้มารู้จักกับ “โทรทัศน์ครู” แหล่งความรู้ขนาดใหญ่สำหรับครู ที่ได้เสาะแสวงหานำแบบอย่างของครูมืออาชีพจากทั่วโลกมาให้ครูไทยได้เรียนรู้จากแบบอย่างของครูที่ดี เป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการสอน ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นรูปธรรม และน่าสนใจ ซึ่งครูสามารถนำรูปแบบ เทคนิคหรือวิธีการสอนต่างๆ มาผสมผสาน ประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของคุณครูแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี           

คลิปวีดิโอแนะนำ ไฮไลท์ของรายการโทรทัศน์ครู

                 ในฐานะที่เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ในการสอนเพียงไม่กี่ปีเพื่อเดินตามความฝันในการมุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ “โทรทัศน์ครู” จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเติมเต็มและเพิ่มพูน เทคนิคหรือวิธีการสอนต่างๆ  โดยเฉพาะที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ได้เห็นว่า ครูวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรจึงทำให้พลเมืองของเขามีคุณภาพ  ซึ่งครูเราสามารถพิจารณาเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ผู้เรียน ความพร้อมและบริบทของผู้สอน มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเราได้ เช่น

                  ในตอน Hard to teach secondary science: Electricity หรือเปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย วิทย์มัธยม : กระแสไฟฟ้า ที่ทำให้ได้เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า ที่เป็นเรื่องยากต่อความเข้าใจ ให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจ มีการสาธิต  ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จะมีความหมายต่อพวกเขามากกว่า เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจึงเป็นเจ้าของความรู้นั้นและรู้สึกภูมิใจ

                  สนใจติดตามชม คลิกที่นี่  เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย วิทย์ มัธยม : กระแสไฟฟ้า – Hard To Teach Electricity

                  อีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจ คือตอน Demostrating Physics : Force การสาธิตฟิสิกส์ : แรง ซึ่ง David Richardson จากสถาบันฟิสิกส์ ได้มาสาธิตการสอนฟิสิกส์ให้กับครูมัธยมศึกษา โดยใช้การทดลองที่ง่ายๆ แต่มีความสนุกสนาน น่าสนใจ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ไม่เพียงแต่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เท่านั้น แม้แต่เรื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ก็สามารถที่จะเก็บนำสิ่งที่เราชอบหรือสนใจ มาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่เหมาะกับเราได้เช่นกัน  

                  สนใจติดตามชม คลิกที่นี่  พลังงานที่มองเห็นได้ – Demonstrating Physics : Forces

                   จากการที่ได้ติดตามชม โทรทัศน์ครู จึงทำให้ผมได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ที่หลากหลายรูปแบบ ทำให้ครูธรรมดาๆคนหนึ่งอย่างผม เกิดแรงจูงใจและแรงดลบันดาลใจ ที่อยากจะก้าวไปสู่ครูมืออาชีพแบบเขาบ้าง โดยลองหันกลับมามองการทำหน้าที่ครูของตนเองอีกครั้ง แล้วนำแบบอย่างการสอนของครูมืออาชีพ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ทุกตอนของรายการในโทรทัศน์ครู จึงล้วนมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งบางตอนผมสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้ทันที เช่น ตอน Demostrating Physics : Force ที่ผมได้ใช้ Magic Box เป็นสถานการณ์สำคัญในการจัดการเรียนรู้ หรือบางตอนผมก็ต้องอาศัยการประยุกต์  ดัดแปลง วิธีการสอนหรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น ในตอน Hard to teach secondary science: Electricity ที่ครูบางท่านอาจมองว่า เราจะจัดกิจกรรมอย่างนั้นได้อย่างไร เมื่อห้องเรียนของประเทศเขามีนักเรียนเพียง 20 กว่าคน ในขณะที่ห้องเรียนของไทยเรามีนักเรียนมากกว่า 40 คน โดยผมก็ได้ดัดแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม  วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของครูผู้สอน  ผู้เรียน หรือโรงเรียน ที่ย่อมแตกต่างกันไปนั่นเอง และยิ่งง่ายสำหรับครูมากขึ้น เมื่อในบางตอนของโทรทัศน์ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบ ตลอดจนบทวิเคราะห์ในการนำไปใช้ไว้ให้ด้วยซึ่งนับว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูเราได้เป็นอย่างมาก โทรทัศน์ครู จึงเป็นเหมือนอาหารเสริมชั้นยอด ที่ช่วยสร้างเสริมให้ผมมีความเก่งกล้าและมั่นใจในการสอนมากขึ้น ผลลัพธ์ที่สำคัญคือ โทรทัศน์ครูได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกๆ ที่เป็นนักเรียนของผม ในการเรียนผมได้เห็นพวกเขาได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ได้คิด ได้ทำและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ อันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามมาซึ่งทำให้ผมได้ค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่า “นี่ คือความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงของการเป็นครู นั่นเอง”    

คลิปแนะนำรายการโทรทัศน์ครู เชื่อมต่อทุกความรู้เพื่อครูไทย

                   ขอขอบคุณ “โทรทัศน์ครู” สื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของผมและเพื่อนครูอีกหลายๆท่านในวันนี้  จึงอยากเชิญชวนทุกท่านติดตามชมรายการต่างๆของโทรทัศน์ครู ถึงเวลาแล้วที่พวกเราเหล่าครูทั้งหลาย จะต้องร่วมกันปฏิรูปการศึกษา  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของเรา เพื่อเยาวชนไทย และเพื่อประเทศไทยของเรา ในวันนี้แม้ไม่มีวิธีการจัดการเรียนการสอนใดที่ดีที่สุดในโลก แต่วันนี้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีๆและหลากหลายจากทั่วโลก ได้รวบรวมมาให้เหล่าครูเราแล้วที่ “โทรทัศน์ครู”    

       ในวันนี้โอกาสดีมีให้รู้  

“โทรทัศน์ครู”ช่องทางใหม่ให้ศึกษา                           

หลากรายการหลายแนวคิดสร้างปัญญา  

แล้วแต่ว่าจะปรับใช้อย่างไรดี                      

“โทรทัศน์ครู”คือหนทางครูยุคใหม่      

ที่ช่วยให้ครูไทยทุกท่านนี้

เป็นคุณครูมืออาชีพเก่งและดี       

ร่วมสร้างสรรค์เด็กไทยนี้ดีเก่งเอย.

ผลงานร่วมกับโทรทัศน์ครู

ได้รับเชิญเป็น Presenter ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ครู Thai teacher TV ที่สถานีโทรทัศน์ครู บริษัท PICO บางนา

 12 มีนาคม 2554 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โทรทัศน์ครู เทคนิคสู่ครูมืออาชีพ” ร่วมกับอาจารย์พูลศักดิ์ เทพนิยม ที่ปรึกษาโทรทัศน์ครู ซึ่งได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ บรรยายต่อนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประมาณ 600 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ

 13-15 พฤษภาคม 2554 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรม ในนามของ โทรทัศน์ครู สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มศว ประสานมิตร โดยจัดอบรมพัฒนาครูสังกัด อบจ. ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนบทความ เรื่อง อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตครู  ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ” ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หน้า 10  ฉบับประจำวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครู คลิกที่นี่ http://www.thaiteachers.tv

Advertisements
  1. ดูแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: