สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา 

หลักการ และเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์พืชนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนหรือการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายต่อตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว ” 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการตอบสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป

โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2541โดยได้ดำเนินตามโครงการจนได้รับป้ายสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2548 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ  โดยการปลูกฝังให้เห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ  เกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณให้ครบทุกองค์ ประกอบ ทั้งสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  และประโยชน์แท้แก่มหาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสืบไป

 วิดีทัศน์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

 

 

 

 

  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเอกสารที่ต้องการ (ขอขอบคุณข้อมูล จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

  1. วิชชุกร ฤกษืดี

    เทอมหน้าได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสวนอย่างเต็มตัว
    ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: