สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา 

หลักการ และเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์พืชนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนหรือการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายต่อตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว ” 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการตอบสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป

โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2541โดยได้ดำเนินตามโครงการจนได้รับป้ายสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2548 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ  โดยการปลูกฝังให้เห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ  เกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณให้ครบทุกองค์ ประกอบ ทั้งสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  และประโยชน์แท้แก่มหาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสืบไป

 วิดีทัศน์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

 

 

 

 

  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเอกสารที่ต้องการ (ขอขอบคุณข้อมูล จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

Advertisements
  1. วิชชุกร ฤกษืดี

    เทอมหน้าได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสวนอย่างเต็มตัว
    ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: