ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนนนนทรีวิทยา ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยข้าพเจ้านายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์  ครูที่ปรึกษานักเรียนได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: