ผลงานดีเด่นที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์


นักเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับเขต / จังหวัด  

 1.  รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ปี 2553 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทกลุ่มเยาวชน

 

2.  สิ่งประดิษฐ์ ชุดเก้าอี้สานจากหลอดพลาสติกใช้แล้ว โดยได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. สิ่งประดิษฐ์ “Reuse  Reduce  Recycle ” เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับ สพท.กทม.เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับภาค

1. สิ่งประดิษฐ์ “Reuse  Reduce  Recycle ” เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลายเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของ สพฐ. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

นักเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับชาติ

1. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 ประเภทกลุ่มเยาวชน สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2. โครงการ Nonsi 3S Together ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2553 ระดับเหรียญทอง

4. ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 30,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง

5. เข้ารับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและป้ายโรงเรียนนำร่องดีเด่น ด้านการส่งเสริมแผนการจัดการเรียนรู้พลังงาน และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนเครือข่ายด้านพลังงานทั่วประเทศ

Advertisements
  1. สมเป็นครูผู้ให้ อยากให้คนรู่นใหม่เป็นแบบนีี้จัง ทำและสร้างสิ่งดี ๆ แล้วผลดีจะตามมาเอง สุดยอดเลยคุณครูกอบวิทย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: