ผลงานดีเด่นที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา


1. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 ประเภทกลุ่มเยาวชน สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

2. โครงการ Nonsi 3S Together ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2553 ระดับเหรียญทอง

4. ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 30,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง

5. เข้ารับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและป้ายโรงเรียนนำร่องดีเด่น ด้านการส่งเสริมแผนการจัดการเรียนรู้พลังงาน และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนเครือข่ายด้านพลังงานทั่วประเทศ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: