ทุนการศึกษาที่ได้รับ


ทุนฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programme  for  Thai  Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programme  for  Thai  Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 15 ทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้แก่ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด และได้ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอชื่อข้าราชการครูระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และผู้กำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมสื่อการสอน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 7 คน รับทุนฝึกอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2553  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นั้น

ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์  ตำแหน่งครู คศ. 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับทุนฝึกอบรมดังกล่าวฯ โดยมีหนังสือแจ้งจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  อนุญาตให้เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programe  for  Thai  Teachers ระหว่างวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/ict-innovation/

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Training of the trainers โครงการพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ Asian University

28 มีนาคม – 29 เมษายน 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนนนทรีวิทยา ให้ได้รับทุนอบรมฝึกอบรม โครงการ Training the Trainers จำนวน 40,000 บาท เพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย Education Hub และ World Class Standard School ณ Asian University

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นอาจารย์ของ Asian University

 เกียรติบัตรที่ได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/training-the-trainers/

ทุนโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ

 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2554 สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดโดย JICA  ณ กรุงโตเกียว โฮบิฮิโร่ และคูชิโร่ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554

Advertisements
  1. เก่งมากค่ะ ขอชื่นชม สมแล้วที่เป็นคุณครู

  2. ขอร่วมชื่นชมด้วยคน เป็นครูมือาชีพจริงๆ

  3. เก่งมากๆเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: