การเข้าร่วมโครงการต่างๆ


การอบรมหลักสูตร Training of the trainers โครงการพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ Asian University

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/training-the-trainers/

โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/social-media/

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)

คลิ๊กที่นี่่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/inspiring-science/

การฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programme  for  Thai  Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/ict-innovation/

โทรทัศน์ครู

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9/

โครงการครุวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2/

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95/

กิจกรรมการประกวดแผนการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  เรื่อง “พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า” โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2/

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/

ชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กที่นี่ https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: